3. Konferencja Choroby jelita grubego

3. Konferencja Choroby jelita grubego

Premier Kraków Hotel, Kraków
13-14 kwietnia 2023

Zaproszenie


Szanowni Państwo,
Drodzy Sympatycy Konferencji Choroby Jelita Grubego,
Koleżanki i Koledzy,


w kwietniu 2023 roku spotkamy się po raz trzeci w Krakowie, żeby dyskutować w wielodyscyplinarnym gronie na temat naszych obecnych i przyszłych pacjentów. Z Waszych opinii i komentarzy wynika, że formuła spotkania szkoleniowego, gdzie można spotkać i wysłuchać specjalistów z różnych dziedzin, sprawdza się, bo dzięki temu nie ograniczamy się tylko do swojego obszaru, ale widzimy to, co robią inni, i co mogą zaproponować pacjentom. Zatem tradycyjnie porozmawiamy o nowotworach jelita grubego, zwracając tym razem uwagę na licznie występujące nowotwory neuroendokrynne. Zastanowimy się, jakie stany są typowe dla chorych w wieku podeszłym i jak ich optymalnie leczyć. Szerzej zajmiemy się proktologią i obejrzymy prezentacje wideo z zabiegów i procedur endoskopowych komentowane przez ekspertów. Spodziewamy się stosunkowo licznego udziału wykładowców zagranicznych, a także ekspertów z całej Polski.


Warto tu być!


Serdecznie zapraszam

Prof. Antoni Szczepanik

Program

Czwartek, 13 kwietnia 2023

8:30-9:00 Otwarcie Konferencji


9:00-10:30 Sesja 1. Nowotwory

Prowadzący sesje: prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, dr n. med. Michał Jankowski

 • 9:00-9:20 Strategia Watch and Wait w raku odbytnicy – co wiemy na dziś  – dr n. med. Michał Jankowski, Bydgoszcz
 • 9:20-9:40 Total Neoadjuvant Treatment (TNT)  w raku odbytnicy – możliwości, blaski i cienie  – dr Dawid Prószyński, Warszawa
 • 9:40-10:00 Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego  – polskie wytyczne  – prof. dr hab. n. med. Aleksander Konturek, Kraków
 • 10:00-10:20 Leczenie uzupełniające w raku okrężnicy i odbytnicy  – kto może nie zyskać  – dr Manuela Las-Jankowska, Bydgoszcz
 • 10:20-10:30 Dyskusja


10:30-10:50 Przerwa


10:50-12:20 Sesja 2. Schorzenia jelita grubego w geriatrii 

Prowadzący sesje: prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski

 • 10:50-11:10 Choroba uchyłkowa jelita grubego – chory w wieku sędziwym  – dr n. med. Tomasz Kruszyna, Kraków
 • 11:10-11:30 Specyfika zapaleń jelit w wieku podeszłym  – dr hab. n. med. Dorota Cibor, Kraków
 • 11:30-11:50 Specyfika leczenia systemowego nowotworów jelita grubego u pacjentów po 70 roku życia  – dr n. med. Joanna Streb, Kraków
 • 11:50-12:10 Wypadanie odbytnicy  – jak leczyć  – prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, Kraków
 • 12:10-12:20 Dyskusja


12:20-12:40 Przerwa 


12:40-14:10 Sesja 3. Choroby przewodu pokarmowego w wieku podeszłym

Prowadzący sesje: dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ, dr hab. n. med. Jakub Kenig, prof. UJ

 • 12:40-13:00 Farmakoterapia u chorych geriatrycznych w okresie okołooperacyjnym
  – dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ
 • 13:00-13:20 Ocena geriatryczna przed zabiegiem. Specyfika zabiegów operacyjnych na jelicie grubym u chorych w wieku podeszłym
   – prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski, Kraków
 • 13:20-13:40 Specyfika zabiegów operacyjnych na jelicie grubym u chorych w wieku podeszłym – dr hab. n. med. Jakub Kenig, prof. UJ, Kraków
 • 13:40-14:00 Leczenie przerzutów raka jelita grubego do wątroby u chorych w wieku podeszłym  – prof. dr hab. n. med. Krzysztof  Zieniewicz, Warszawa
 • 14:00-14:10 Dyskusja


11:30-14:00 Warsztaty Odpowiednie dopasowanie ma znaczenie – wyzwania w opiece stomijnej, grupa I
Szczegóły w zakładce WARSZTATY


14:10-15:00 Lunch / Posiedzenie zespołu badaczy – badanie A&A-ASC-FISTULA


15:00-17:30 Warsztaty Odpowiednie dopasowanie ma znaczenie – wyzwania w opiece stomijnej, grupa II
Szczegóły w zakładce WARSZTATY


15:00-16:00 Sesja 4. Przetokowa postać choroby Leśniowskiego-Crohna

 Prowadzący sesje: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga

 • 15:00-15:15 Leczenie zachowawcze postaci przetokowej choroby Crohna – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Kraków
 • 15:15-15:30 Co może chirurg w postaci przetokowej choroby Crohna w lokalizacji okołoodbytniczej – prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, Poznań
 • 15:30-15:40 Czy wykorzystanie komórek macierzystych może być postępem w leczeniu postaci przetokowej choroby Crohna w lokalizacji okołoodbytniczej – prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga, Kraków
 • 15:40- 16:00 Dym chirurgiczny lekceważone zagrożenie dla zdrowia, lek. Ignacy Oleszczuk, 4WSK Wrocław
  Wykład pod patronatem firmy Mölnlycke


16:00-16:10 Przerwa 


16:10-18:10 Sesja 5. Proktologia

Prowadzący sesje: prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga, dr n. med. Radosław Pach

 • 16:10-16:40 Przetoki odbytnicze w świetle wytycznych ASCRS oraz ESCP  – prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga, Kraków,
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, Warszawa
 • 16:40-17:00 Zabiegi TST blaski i cienie, bezpieczeństwo  – dr n. med. Radosław Pach, Kraków
 • 17:00-17:20 Leczenie ambulatoryjne choroby hemoroidalnej  – czy istnieją jakieś zalecenia?  – dr n. med. Wiktor Krawczyk, Sosnowiec
 • 17:20-17:40 Szczelina odbytu –  czy to tylko choroba odbytu?  – dr hab. n. med. Łukasz Krokowicz, Poznań
 • 17:40-18:10 Trudne zmiany okolicy anogenitalnej. Diagnostyczna rola wideoskopii wysokiej rozdzielczości. Głos ginekologa i proktologa  – dr n. med. Wojciech Kolawa, prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga, Kraków


Piątek, 14 kwietnia 2023


8:30-10:30 Warsztaty Technika szycia w chirurgii laparoskopowej
Szczegóły w zakładce WARSZTATY


9:30-9:50 Przerwa


9:50-11:50 Sesja 6. Sesja Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP

Prowadzący sesje: prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura, dr n. med. Szymon Pietruszka

 • 9:50-10:10 Rak jelita grubego – modele badań przesiewowych – prof. dr hab. Michał Kukla, Kraków
  Wykład pod patronatem firmy Ipsen
 • 10:10-10:30 Sztuczna inteligencja w kolonoskopii – prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura, Kraków
 • 10:30-10:50 Nieradykalna polipektomia –  dr n. med. Wojciech Milanowski, Nowy Sącz
 • 10:50-11:10 Jak zlokalizować guz jelita grubego podczas zabiegu laparoskopowego? – dr n. med. Paweł Bogacki, Kraków
 • 11:10-11:30 Endoskopia w chorobach zapalnych jelit – dr n. med. Marek Winiarski, Kraków
 • 11:30-11:50 Przetoki jelita grubego – postępowanie skojarzone – dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP, Warszawa


11:50-12:10 Przerwa 


12:10-13:40 Sesja 7. ESS experts session / Sesja European Society of Surgery

Chairmen: prof. Ciprian Duta, prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

 • 12:10-12:30 Multiorgan resection in rectal cancer  – prof. Emre Canda, Turcja
 • 12:30-12:50 New directions in colorectal surgery  – prof. Konrad Karcz, Niemcy
 • 12:50-13:10 How to teach minimally invasive colorectal surgery  – prof. Ciprian Duta, Rumunia
 • 13:10-13:30 Radiofrequency ablation in the treatment of actinic proctitis  – dr Gabriele De Sena, Włochy
 • 13:30-13:40 Discussion


13:40-14:20 Lunch


14:20-16:20 Sesja 8. Sesja video - moje przypadki

Prowadzący sesje: prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, dr n. med. Tomasz Gach

 • 14:20-14:40 Restorative proctocolectomy – dr hab. n. med. Łukasz Krokowicz, Poznań
 • 14:40-15:00 Przednia resekcja odbytnicy – prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, Kraków
 • 15:00-15:20 CME – prawa hemikolektomia – prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, Kraków
 • 15:20-15:40 Single incision and Rigid-Hybrid NOTES sigmoidectomy – dr med. Andreas Zerz, Szwajcaria
 • 15:40-16:00 Po co i jak przeprowadzić neuromonitoring w chirurgii odbytnicy – prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga, Kraków
 • 16:00-16:20 Zastosowanie zieleni indocjaninowej w  chirurgii laparoskopowej jelita grubego – dr n. med. Tomasz Gach, Kraków


Zakończenie Konferencji 

Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty:

Lokalizacja warsztatów: sala naprzeciwko sali wykładowej


CZWARTEK, 13 kwietnia 2023
Grupa I – godz. 11.30-14.00 / Grupa II – godz. 15.00-17.30

BRAK MIEJSC

„Odpowiednie dopasowanie ma znaczenie” – wyzwania w opiece stomijnej
Warsztaty pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych i zainteresowanych lekarzy

Warsztaty firmy  
PIĄTEK, 14 kwietnia 2023, godz. 8.30-10.30

Technika szycia w chirurgii laparoskopowej

BRAK MIEJSC

Kierownik naukowy: Prof. Antoni Szczepanik

Prowadzący ćwiczenia: Dr hab. Michał Nowakowski, Dr Łukasz Bobrzyński

Partner techniczny: 


Plan zajęć:

 • Michał Nowakowski: Wstęp – podstawowe techniki laparoskopowe 
 • Kamil Stanecki: Prezentacja narzędzi laparoskopowych (dissektor, grasper, imadło, nożyczki) oraz toru wizyjnego RUBINA TM 
 • Prezentacja pracy na trenażerach – obsługa trenażera, ergonomia pracy przy stanowisku, sposób przeprowadzenia ćwiczeń 
 • Ćwiczenia – podstawowe techniki laparoskopowe (labirynt, gumki, kulki, tubusy i jeżyk) 
 • Michał Nowakowski: Wstęp – sposoby wiązania wewnątrzustrojowego 
 • Prezentacja pracy na trenażerach – sposób przeprowadzenia ćwiczeń 
 • Wiązanie wewnątrzustrojowe

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona.

Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.


Kliknij w zdjęcie z warsztatem, żeby dowiedzieć się o nim więcej.

„Odpowiednie dopasowanie ma znaczenie” – wyzwania w opiece stomijnej. Grupa I czwartek, 13 kwietnia 2023

godzina 11:30 - 14:00 cena w cenie konferencji

BRAK MIEJSC

Warsztaty stomijne teoria i praktyka to sesja skierowana do personelu medycznego, mająca na celu zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami w zakresie opieki nad Pacjentem przed i po wyłonieniu stomii. 


Prowadzący: mgr Katarzyna Walczyńska

Nowe wytyczne dotyczące ilości stosowanych worków i środków do pielęgnacji skóry u pacjentów ze stomią – Małgorzata Bocheńska, Przewodnicząca PTPS


„Odpowiednie dopasowanie ma znaczenie” – wyzwania w opiece stomijnej. Grupa II czwartek, 13 kwietnia 2023

godzina 15:00 - 17:30 cena w cenie konferencji

BRAK MIEJSC

Warsztaty stomijne teoria i praktyka to sesja skierowana do personelu medycznego, mająca na celu zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami w zakresie opieki nad Pacjentem przed i po wyłonieniu stomii. 


Prowadzący: mgr Katarzyna Walczyńska

Nowe wytyczne dotyczące ilości stosowanych worków i środków do pielęgnacji skóry u pacjentów ze stomią – Małgorzata Bocheńska, Przewodnicząca PTPS

Technika szycia w chirurgii laparoskopowej piątek, 14 kwietnia 2023

godzina 08:30 - 10:30 cena 200.00zł (zawiera VAT)

Kierownik naukowy: Prof. Antoni Szczepanik

Prowadzący ćwiczenia: Dr hab. Michał Nowakowski, Dr Łukasz Bobrzyński

Partner techniczny: KARL STORZ Polska Sp. z o.o.

BRAK MIEJSC

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Antoni Szczepanik – Przewodniczący

Prof. dr hab. Mirosław Szura – Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Piotr Wałęga – Wiceprzewodniczący


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Dr n. med. Paweł Bogacki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński
Prof. Emre Canda
Dr hab. n. med. Dorota Cibor
Prof. Ciprian Duta
Dr n. med. Tomasz Gach
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
Dr hab. n. med., prof. UJ. Barbara Gryglewska
Dr n. med. Michał Jankowski
Dr Manuela Las-Jankowska
Prof. Konrad Karcz
Dr hab. n. med., prof. UJ. Jakub Kenig
Dr n. med. Wojciech Kolawa
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Konturek
Dr hab. n. med. Łukasz Krokowicz
Dr n. med. Tomasz Kruszyna
Prof. dr hab. n. med. Michał Kukla
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
Dr n. med. Wojciech Milanowski
Dr n. med. Radosław Pach
Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr
Dr Dawid Prószyński
Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Dr Gabriele De Sena
Dr hab. n. med., prof. CMKP Jacek Sobocki
Dr n. med. Joanna Streb
Dr n. med. Marek Winiarski
Dr med. Andreas Zerz
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof  Zieniewicz
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Antoni Szczepanik – Przewodniczący

Dr  n. med. Radosław Pach – Sekretarz


Prof dr hab. Mirosław Szura

Prof dr hab. Piotr Wałęga

Dr Katarzyna Krzesiwo

Dr Iwona Łaksa

Dr Urszula Olszewska

Dr n. med. Aleksandra Papier

Dr Kinga Szabat

Dr Karolina Zbroja

Dr Szymon Strączek

Dr Piotr Moczulski

Mgr Dorota Trzmielewska

Patronat Honorowy

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza
Dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł

Polecane konferencje


INFARMA

Organizator

Organizator merytoryczny: 

III Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego


Organizator logistyczny: 

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

03-968 Warszawa

Ul. Saska 9J

Tel. 22 616 60 52


Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212